• https://www.facebook.com/bodrumhijyenx/
     

İLAÇLAMA


HAŞERE ÖNLEME / İLAÇLAMA (Pest Kontrol)

Haşere Önleme (Pest Kontrol), adından da anlaşabileceği gibi bir oluşum öncesi önleme çalışmasıdır . Problemin oluşum nedenlerini önceden belirlemek, riskin kontrol altında tutulmasındaki en büyük faktördür.

Firmamız, özellikle haşere ve kemirgenlere karşı mücadelede, bugüne kadar alışılagelmiş salt ilaçlama yöntemleri yerine, BİLGİ, GÖZLEM, EKİPMAN, RAPORLAMA ve İLAÇLAMA aşamalarından oluşan, en son teknolojiyi kullanan ve insan ve çevre sağlığı için oldukça önem taşıyan önleyici ve bütünleşik sistemi profesyonel bir yaklaşım içinde uygulamaktadır.

Haşere Önleme (Pest Kontrol) uygulaması, işletmenizin iç ve dış alanlarında, HACCP temeline dayanan, Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre geliştirilmiştir. Hizmet; GMP (Good Manifacturing Practice) uygulamalarından Hijyen, Yalıtım ve Depolama konularında verdiğimiz danışmanlıkla desteklenmektedir.

Bu mantıkla yürütülen hizmet ile sizlere sunduklarımız:

-İşletmede belirlenmiş olan kritik kontrol noktalarında haşere aktivasyonunun gözlem monitörleri ile izlenmesi,
-Düzenli olarak kontrol edilen gözlem monitörlerinde aktivasyon belirlendiğinde aktivite ile mücadele edilmesi, (Mücadelede kullanılan insektisit ve rodentisitler, WHO, yani Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanımı onaylı olup, Sağlık Bakanlığı tarafından izinlidir.)
-Yürütülen tüm çalışmaların, işletmeniz için firmamız tarafından oluşturulan, Pest Kontrol dosyasında kayıt altına alınması,
-Vermiş olduğumuz hizmetin oluşturabileceği zararlara karşı işletmenizi güvence altına alacak olan 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası’ dır.

Haşere Önleme Hizmeti Aşamaları

1- Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan Ön Araştırma Gezisinin gerçekleştirilmesi,
2- Sistem kuruluşu
3- SRS Rutin Kontrol Ziyaret,
4- SRS Takip Ziyareti,
5- Kemirgen Kontrolü,
6- Yürüyen Haşere Kontrolü,
7- Uçan Haşere Kontrolü

ÖN İNCELEME

Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan Ön Araştırma Gezisinin gerçekleştirilmesi
İşletmenizin karşılaşabileceği veya karşılaştığı risk faktörlerini belirlemek amacıyla bir ön araştırma yapılır.
Teknik personelimizin, müşteri koruyucu haşere mücadele konusundan sorumlu personelinden randevu alması ile başlar. Sorumlu personel nezaretinde, işletmeyi tanımak üzere teknik personelimiz, üzerinde durulacak ilgili konular, prosedürler,sağlık ve teknik emniyet hakkında bilgi alışverişinde bulunulur. Mümkün olduğu takdirde işletmenin bir yerleşim planı teknik personelimize sağlanır. Bu araştırmanın sonucunda ;

Standart mücadele kapsamına giren zararlılar;
Sıçan (Rattus norvegicus)
Çatı Sıçanı (Rattus rattus)
Ev Faresi (Mus domesticus)
Alman Hamamböceği (Blattella germanica)
Oriental Hamamböceği (Blatta orientalis)
Amerikan Hamamböceği (Periplaneta americana)
Cırcır Böceği (Acheta domestica)
Silverfish (Lepisma saccharina)

Sağlık veya hijyen açısından bir tehlike oluşturdukları takdirde mücadele edilecek zararlılar;
Toprak zararlıları (Carabidae)
Kulağakaçan (Forficula auricularia)
Tahtakurdu (Isopoda)

SİSTEMİN KURULUŞU

Teknik personelimiz tarafından haşere aktivitesi görülebilecek noktalarda, kemirgen ve yürüyen haşereler için montajı yapılacak plastik monitörlerinin yerleri saptanır. Bu noktalar tipik olarak; dış kapı çevreleri, yiyecek ve içeceklerin tutulduğu alanlar, depolar ve servis kanalları (ısıtma/havalandırma), vb. olarak anılabilir. Her monitör numaralandırılacak, monitör planı ve monitör kontrol listesine kaydedilecektir. Teknisyen tarafından yapılacak her türlü pozisyon değişikliğinin monitör planındaki takibi böylece kolay olacaktır.

Riskli görülen bölgelere, özel anahtarlarla açılabilen plastik kemirgen tuzakları ve gözlem noktaları yerleştirilecektir.
Uygun görülen yerlere, plastik böcek gözlem noktaları yerleştirilecek, gerekli olduğu durumlarda uygun yerlere kelebek, güve vs. tuzakları yerleştirilecektir.
Monitörlerin montajı esnasında, teknisyenimiz, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata ya da eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

-İstila
-Hijyen
-Yalıtım
-Depolama
-Uçan Haşere Kontrol Listeleri
-Gözlem Noktaları
-Diğer Konular

Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, teknisyenimiz gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır.

teknisyenimiz , monitör planında belirtilen güzergahı takip eden her monitörü ve monitörler arasındaki sahaları kontrol edecektir. Her monitörün ulaşılabilir olması sağlanacak, herhangi bir aktivitenin varlığı ve tarihi kaydedilecektir. Bu bilgiler, monitör kontrol listesinde belirtilecektir.
Rutin kontrol esnasında, teknisyenimiz , haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata ya da eksikliklerini not edecektir. Bu konudaki eksiklik ya da hatalar uygulama raporunda belirtilecektir.

Kemirgen Kontrolü

Rodentisitler: Firmamız, Türkiye’deki kemirgen mücadelesinde, ilgili bakanlıklarca ruhsatlandırılmış tüm rodentisitlerisağlamaya muktedirdir. Bunlar, temel olarak antikoagulantların birinci ve ikinci jenerasyonları olup, genelde mum blok, jel ve granül formundadır. Bu rodentisitler plastik yemleme istasyonları içinde kullanılmaktadır.
Aktivitenin kaydedildiği monitörde teknisyenimiz tarafından rodentisit ilavesi yapılır. Aktivitenin büyük olduğu düşünüldüğü durumlarda ise geçici ek monitörler monte edilebilir. Aktivite bittiğinde ilave veya sabit monitörler kaldırılabilirler.
Tuzaklar: Kemirgenler, zaman zaman “yemden çekingenlik” diye bilinen davranış alışkanlığını geliştirirler. Bunun anlamı; kemirgene her ne rodentisit yemi sunarsanız sunun, bununla beslenmeyi reddedecek olması demektir. Bu durumlarda ve topluma açık yerlerde gerektiğinde kemirgenin bu alanlardan çıkarılması için alternatif kontrol metotları kullanılacaktır.Bu durumlarda yapışkan tuzaklar kullanılır. Bu tuzak bir parça mukavvanın üzerine sürülmüş bir yapışkandan ibarettir. Bu tuzaklar sürekli kontrol edilir. Kemirgen tuzağa yakalandığında, müşteri merkez ofisi derhal arayarak, kemirgeni ne yapacağı hakkında tavsiyeler alacaktır.
Yalıtım: Kemirgenlerin yüksek popülasyonda olduğu lokal çevrelerde, işletmeler dışarıdan istilaya mütemadiyen uğrayabilir. Rodentisitin veya tuzakların kullanımı, tek başına mücadelede yeterli olmayabilir. Bu durumlarda en önemli şey, potansiyel giriş noktalarının kapatılmasıdır. Fare için 6 mm’lik bir açıklık, giriş için yeterli olacaktır. En fazla bilinen geçiş noktaları; duvarlar, dışarıya çıkan boru/kablo geçişleri ve dışarıdaki kapıların çevreleridir. Kapıların altlarının yalıtımı, naylon kapı altı fırçaları ve geçişlerdeki boru/kablo etrafında çimento ile duvarın kapatılması ile gerçekleşir. Teknisyen, potansiyel giriş noktalarını uygulama raporlarında müşteriye bildirecektir. Önerilen yalıtımların sağlanması, müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

Yürüyen Haşere Kontrolü

Residuel İnsektisitler

Türkiye’de kullanılan tüm residual insektisitler, uygulamadan önce su ile seyreltilerek kullanılır. Residual insektisitler, haşerelerin aktif olduğu yüzeylere direkt olarak uygulanır. Tipik olarak, mutfak ekipmanlarının (fırınlar, buzdolapları, evye üniteleri vb.) altı örnek verilebilir. Gerçek saha çalışması, sahadaki istila ve haşerenin çeşidine göre değişkenlik gösterecektir. Residual İnsektisit uygulaması, pulvarizatörler vasıtası ya da atomizörler ile sağlanır. İşlem yapılan yüzeye yerleşen insektisit zerreciklerindeki su içeriği, çabuk bir şekilde buharlaşarak aktif kimyasalın kristal muhafazasını terk eder. Kimyasalın etkinlik süresi, nem, ışık ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olacaktır. Normal şartlar altında, kimyasalın etkinlik süresi birkaç haftadır. Residual insektisit uygulanmadan önce, uygulanacak alanın yiyecek kalıntıları ve döküntülerinden arındırılması ve temizlenmesi gerekmektedir.

Jel İnsektisitler

Jel insektisitlerhamam böceği aktiviteleri kontrolünde kullanılır. Jel uygulaması direkt olarak hamam böceklerinin potansiyel yuvalandıkları yerlere, örneğin duvarlardaki çatlak/kırık fayanslara yapılır. Jel, diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmez ve uygulanması esnasında özel bir şart gerektirmez.

Uçan Haşere Kontrolü

Uçan haşere kontrolü, üreme alanında larva mücadelesi ile başlamalıdır.
Az miktarda kullanılan “ULV” insektisitler, iç ve dış mekanlardaki uçan haşerelerin kontrolünde etkilidir. Bu insektisitler, elektrikli yada motorlu aplikatörler vasıtası ile uygulanır. “ULV” insektisitler, hava olan tüm alanlara çok küçük zerrecikler halinde dağılır. Havadan ağır olup yaklaşık 1 saat içerisinde zemine oturur.  “ULV” insektisitleri, yerle temas ettiği anda çabucak kırılır ve residuel etkisini kaybeder. Hangi ULV insektisitlerinin uygulamada kullanılacağı, teknisyen tarafından bire bir tavsiye edilecektir.

İLETİŞİM

Şeyhülislam
Ömer Lütfi Cad.
No:27/6

Yalıkavak
BODRUM

TEL: 0(252) 6060360

GSM: 0(532) 5075326

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret15360937