• https://www.facebook.com/bodrumhijyenx/
     

AbsorbanDECO COLD24

   Tek başına birden fazla ürünün görevini yerine getiren, yeni nesil inorganik yağ ve karbon çözücüdür. Sadece sıcak suya ihtiyaç duyan eski nesil çözücülerin aksine, soğuk su ile de kullanılabilen kir, pas, ağır yağ ve karbon çözücüdür. Karmaşık yağ içerikleri dahil tüm yağ lekelerinde, tekstil üzerindeki pas lekelerinde ve petrol ürünlerinin neden olduğu tüm leke ve kirleri temizlemede de etkindir. Boyanacak yüzeylerin ve her türlü iş makinalarının temizliğinde güvenle kullanılır. Yağ ve karbon kaynaklı kirlerin barındığı mutfak ve banyoda, pis kokuya ve tıkanmaların yaşandığı tuvalet borularında yaygın olarak güvenle uygulanmaktadır.OIL
GATOR®

   Bakterileri pamuk bitkisi çekirdeğinden elde edilir. Pamuk bitkisinin kendi yağını imha etmek üzere bünyesinde barındırdığı bu doğal bakteriler çevre sorunlarını çözmek için kullanılır. Bakterilerin orjinal besini pamuk yağı olsa da petrol, yağ ve benzeri birçok hidrokarbonu besin olarak tüketmektedirler. Doğa, petrol ve türevlerini 45 ile 90 yıl arasında yok edebilmektedir ve bu süreçte ekolojik denge bu atıklar tarafından olumsuz etkilenmektedir. Oil Gator, bakterileri ile bu atıkları 90 ile 240 gün gibi çok kısa bir süre de yok etmektedir ve atıklarla buluştuğu andan itibaren atıkları absorbladığı için çevrenin zarar görmesini engellemektedir. Oil Gator bakterileri pamuk liflerinde taşınır. Absorblama sırasında hidrokarbonlar liflerin içine alınır ve bakteriler tarafından parçalanarak yok edilir. Bakterilerin yaşamak için ihtiyaç duyacakları ek besin maddeleri (nutrientler) Oil Gator içeriğinde mevcuttur. Bakteriler bilinen toksik maddelerden etkilenmediği gibi, bu maddeleri de sindirir. Deniz tuzluluğunda yaşamını etkilenmeden sürdürebilir. Oksijen ihtiyacı düşüktür. Oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) ortamlarda çalışabilen mikroaerop ve fakültatif bakterilerdir. +4 C ve +45 C sıcaklıklarda ve pH 4,5 üzeri ortamlarda yüksek verimle çalışır. -38 C ve +55 C arasında bakteriler canlı kalır.

Oil Gator Güçlü Bir Absorbandır 
   Yağ ve yağ esaslı hidrokarbonlar, özelllikle petrol ve türevleri için çok güçlü bir absorbandır. Hidrokarbonun viskozitesine göre kendi ağırlığının 4-6 katına kadar arbsorblama yapabilir. Maddeyle temas anında maddeyi bir daha bırakmamak üzere çok hızlı absorblar.

Oil Gator Ekonomiktir 
   Yerinde bertaraf uygulamalarında; Kirlenmiş toprağı kaldırma, atığın nakliyesi, atığın yakılması veya gerektiğinde yeni toprak eklenmesi maliyetlerini ortadan kaldırır ve çok ciddi tasarruf yaratır. Kullanılmış atık halindeki ürün, enerjinin geri kazanımı için elverişli fırınlarda yakılması halinde sızıntı yapmadığı gibi, kolay taşınması ve az kül bırakması ile de avantaj sağlar. Ham ürün 7000 BTU/pound'luk ısı kapasitesine sahiptir. %5'ten az kül bırakır.

Oil Gator Sızdırmazdır 
   Atığı selüloz liflerinde hapseder. Bu yüzden kapasitesi dahilinde absorbladığı atıkta sızıntı yapmaz (ABD ve Türkiye testleri mevcuttur.)

Oil Gator Tutuşma Riskini Azaltır 
   Absorbladığı atığın tutuşma derecesini yükseltir, böylelikle alev alma riskini azaltır.

Oil Gator Patlama Riskini Ortadan Kaldırır 
   Absorbladığı atıkta biyolojik parçalanma tamamen kendi bakterileriyle oluşur. Absorbladığı atığın gaz çıkışını ve buharlaşmasını önler. Bu özelliğiyle atığın parlama ve patlama riskini ortadan kaldırır.

Oil Gator Güvenilirdir 
   Gator ürünleri Amerikan Tarım Bakanlığına bağlı AARC (Alternatif Tarım Araştırma ve Ticarileştirme Kurumu) ortaklığıyla üretilmektedir. Amerikan hükümetinin bu yatırımı, Gator ürünlerinin teknolojisine olan güvenini göstermektedir.


GATOR TRAP®

   Yağ, protein, selüloz, nişasta ve deterjan gibi organik atıkları sindirerek öğüten bakteriler içermektedir. Doğal yolla elde edilen ve son derece dirençli olan bu bakteriler ürün ambalajında uyur durumdadır. Bakteriler suyla aktive edildiklerinde çevreye zararlı atıkları önce zararsız hale getirir ve sonra sindirerek yok eder. Bu süreçte atıkların sistemde birikme yapmasını engeller.

Koku Giderici 
   GATOR TRAP®, mükemmel bir koku gidericidir. Kokuları, kokunun kaynağı olan organikleri parçalayarak giderir. Yağları ve organik maddeleri hızla kırar. Uygulandığı andan itibaren sonuç alınmaya başlanır. 
Pamuk bitkisinin kendi yağını imha etmek üzere bünyesinde barındırdığı bu doğal bakteriler çevre sorunlarını çözmek için kullanılır.

Zararsız Atıklar 
   Uygulama sonucu oluşan atık su, biyo çözümleme evresi devam edeceği için bırakıldığı ortama zarar vermez, arıtma tesislerine ek bir yük getirmez.

Gator Bakterileri 
   GATOR TRAP®, bakterileri pamuk bitkisi çekirdeğinden elde edilir. 
Pamuk bitkisinin pamuğun kullandığımız bölümünün yağını almak için bünyesinde barındırdığı bu doğal bakteriler çevre sorunlarını çözmek için GATOR ürünlerinde kullanılır. 
Bakterilerin orjinal besini pamuk yağı olsa da petrol, yağ ve benzeri birçok hidrokarbonu besin olarak tüketmektedirler. 
Bakteriler her 20 dakikada bir nüfuslarını ikiye katlarlar. 
Bakterilerin yaşamak için ihtiyaç duyacakları ek besin maddeleri (nutrientler) GATOR ürünleri içeriğinde mevcuttur.

Güçlü ve Dayanıklı 
   Bakteriler bilinen toksik maddelerden etkilenmediği gibi, bu maddeleri de sindirir. Deniz tuzluluğunda yaşamını etkilenmeden sürdürebilir. Oksijen ihtiyacı düşüktür. Oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) ortamlarda çalışabilen mikroaerop ve fakültatif bakterilerdir. +4 C ve +45 C sıcaklıklarda ve pH 4,5 üzeri ortamlarda yüksek verimle çalışır. -38 C ve +55 C arasında bakteriler canlı kalır.

Aşındırıcı Değildir 
   Kullanıldığı sisteme zarar vermez. Delinme ya da korozyon yaratmaz.

Güvenilir 
   Gator ürünleri Amerikan Tarım Bakanlığına bağlı AARC (Alternatif Tarım Araştırma ve Ticarileştirme Kurumu) ortaklığıyla üretilmektedir. Amerikan hükümetinin bu yatırımı Gator ürünlerinin teknolojisine olan güvenini göstermektedir.

 

CELL-U-SORB

   
   
Su yüzeyine yayılmış yağ ve yağ esaslı hidrokarbonlar, özellikle petrol ve türevleri için çok güçlü bir absorbandır. Hidrokarbonun viskozitesine göre kendi ağırlığının 20 katına kadar absorblama yapabilen CELL-U-SORB geri kazanımla elde edilen selüloz liflerinden oluşan tamamen doğal bir üründür. Toplandıktan sonra su yüzeyinde film tabakasi birakmaz.

Su Tutmaz 
Su tutma kapasitesi %2'dir. Islansa bile, hidrofobik yapısından dolayı hidrokarbonla buluştuğu zaman suyu bırakarak hidrokarbonu absorblar.

Gaz Çıkışı ve Buharlaşmayı Önler 
Absorbladığı atıkta gaz çıkışı ve buharlaşmayı önler. Bu özelliğiyle atığın patlama riskini azaltır.

Tutuşma Riskini Azaltır 
Absorbladığı atığın tutuşma derecesini yükseltir, böylelikle alev alma riskini azaltir.

Sızdırmaz 
Atığın hidrokarbon moleküllerini kapsar ve yapıştığı molekülleri asla birakmaz. Bu yüzden kapasitesi dahilinde absorbladığı atıkta sızıntı yapmaz.

Ekonomik 
Atık kontrolünde absorban malzemenin kapasitesi doğrudan imha giderleni etkiler. Yüksek absorblama kapasitesiyle imha giderlenizi azaltır. Sızdırmazlık özelliği sayesinde nakliyeyi kolaylastırır. Kullanılmış atık halindeki ürün uygun oranda OIL GATOR uygulamasıyla biyoremidasyona tabi tutulabilir veya enerjinin geri kazanımı için elverişli fırınlarda yakılabilir. Ham ürün 7000 BTU/pound'luk ısı kapasitesine sahiptir. %3 ten az kül bırakır.

Güvenilir 
Gator ürünleri Amerikan Tarım Bakanlığına bağlı AARC (Alternatif Tarım Araştırma ve Ticarileştirme Kurumu) ortaklığıyla üretilmektedir. Amerikan hükümetinin bu yatırımı Gator ürünlerinin teknolojisine olan güvenini göstermektedir.GATOR WASH - GATOR HD

   Tamamen organik maddelerden yapılmış ve içeriğinde doğal bakteriler bulunan temizlik ürünleridir. Petrol, yağ ve kirlilik unsuru yaratan diğer birçok organik atıkla temas halinde çok hızlı bir şekilde içeriklerindeki hidrokarbonları kırarak, yapılarını değiştirir ve kapsar. Bu işlem sonucunda atık, tehlikesiz ve doğaya zararsız bir hale gelir. Ürün içersindeki bakteriler biyo çözümleme evresini hızlandırır. Yağlı yüzeylerde uygulama ve durulama sonunda film tabakası bırakmaz. GATOR WASH HD metal yüzeylerde kullanılmak üzere formüle edilmiştir ve paslanmayı geciktirici özelliğe sahiptir.Cildinizi ve Çevreyi Korur

Kimyasal deterjanların ve kostikli temizleyicilerin yerine kullanılır. Cilde ve çevreye zarar vermez. 

Zararsız Atıklar
Uygulama sonucunda oluşan atık su biyo çözümleme evresi devam edeceği için bırakıldığı ortama zarar vermez ve arıtma tesislerine ek yük getirmez. 

Koku Giderici
Mükemmel bir koku gidericidir. Kokuları kokunun kaynağı olan organikleri parçalayarak giderir. Yağları ve organik maddeleri hızla kırar. Uygulandığı andan itibaren sonuç alınmaya başlanır. 

Güçlü ve Dayanıklı
Bakteriler bilinen toksik maddelerden etkilenmediği gibi, bu maddeleri de sindirir. Deniz tuzluluğunda yaşamını etkilenmeden sürdürebilir. Oksijen ihtiyacı düşüktür. Oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) ortamlarda çalışabilen mikroaerop ve fakültatif bakterilerdir. +4 C ve +45 C sıcaklıklarda ve pH 4,5 üzeri ortamlarda yüksek verimle çalışır. -38 C ve +55 C arasında bakteriler canlı kalır. 

Aşındırıcı Değildir
Kullanıldığı yüzeye zarar vermez, boyalı yüzeylerde güvenle kullanılabilir. 

Güvenilir
Gator ürünleri Amerikan Tarım Bakanlığına bağlı AARC (Alternatif Tarım Araştırma ve Ticarileştirme Kurumu) ortaklığıyla üretilmektedir. Amerikan hükümetinin bu yatırımı Gator ürünlerinin teknolojisine olan güvenini göstermektedir.GATOR BOOMS

   Özellikle deniz kazalarında su yüzeyine yayılan ya da karada geniş alanlara yayılma tehlikesi olan ağır petrol atıklarının dağılmasını önler ve temas ettiği atığı kapsayarak kendi ağırlığının 20 misline kadar absorbe eder. 10.16 cm çapında, 305 cm uzunluğunda 4'lü üniteler halinde ambalajlanmıştır.GATOR PADS

   Absorban özelliği yüksek, sentetik esaslı çok amaçlı temizlik bezidir. 


43.18 x 48.26 cm ebatlarında 100 adet olarak ambalajlanmıştır. Özellikle deniz kazalarında su yüzeyine yayılan ya da karada geniş alanlara yayılma tehlikesi olan ağır petrol atıklarının dağılmasını önler ve temas ettiği atığı kapsayarak kendi ağırlığının 20 misline kadar absorbe eder.


ACID GATOR

   Selüloz esaslı asit absorbandır. Asit dökülmelerini ve yayılmalarını hızlı, etkili bir şekilde absorblamak ve temizlemek üzere tasarlanmıştır.

ACID GATOR %15 soda külü içerir. Yayılmış derişik aside doğrudan uygulanır. Kaynama, sıçrama yaratmadan %50 konsantrasyondaki asitlerde nötralizasyon sağlar.

Asidin çeşidi ve konsantrasyonuna göre kendi ağırlığının 10-12 katı asidi absorblar. Absorbladığı aside, doğru PH seviyesini elde etmek üzere, sonradan baz ya da seyrelticilerin güvenle eklenmesine olanak sağlar.

Kullanılmış atık halindeki ürün, enerjinin geri kazanımı için elverişli fırınlarda yakılabilir. Ham Ürün 7000 BTU/pound'luk ısı kapasitesine sahiptir. %5'den az kül bırakır.


İLETİŞİM

Şeyhülislam
Ömer Lütfi Cad.
No:27/6

Yalıkavak
BODRUM

TEL: 0(252) 6060360

GSM: 0(532) 5075326

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret15360909