• https://www.facebook.com/bodrumhijyenx/
     

hamamböceği

HAMAM BÖCEKLERİ (DICTYOPTERA)

•Dictyoptera takımı içerisinde yer alan Blattidae ve Blattellidae familyalarına ait böcekler hamam böcekleri olarak bilinmektedirler.

•Dünyada, 3500 hamam böceği türü bulunmaktadır.

•Bunlardan sadece 10 tür insanların yaşadıkları ortamlara adapte olmuşlardır.

1.Blatta orientalis L. (Doğu Hamam Böceği, Kara Fatma)

Dişiler siyahımsı koyu kahve, erkekler koyu kırmızımsı kahve renkte, her ne kadar bazı bireylerde renkler belirli şekilde koyu ise de genellikle renkleri açık kahverengiden koyu siyahımsı kahverengiye kadar değişmekte, erkeklerde ön kanat abdomen’in sonuna kadar ulaşmamakta, dişilerde ise ön kanat iyice küçülmüş veya dumura uğramış durumdadır. Erginlerin boyu 13-30 (25) mm’dir. Yurdumuzun hemen her yöresinde bulunmakla birlikte, Marmara, Orta, Batı ve Güney Anadolu Bölgelerindeki büyük şehirlerde daha yaygın olarak görülmekte ve problemler oluşturmaktadır. Dişiler çiftleştikten sonra yumurta paketini bulundukları çevrenin durumuna göre uygun bir yere bırakırlar.Fakat yumurta bırakma, basit olarak gezindikleri gizli ve sıcak yerlere adeta düşürme şeklindedir. Ancak, dişiler, yumurta paketini bırakmadan önce en fazla bir hafta bu paketin bir kısmı abdomen’in içinde, bir kısmı da dışarıda durur vaziyette beraberinde taşımaktadırlar. Yumurta paketi 10-12 mm uzunluğunda ve siyahımsı kahve renktedir. Yumurta paketi içinde iki sıralı olmak üzere genellikle 16 adet yumurta bulunmakta, ancak, bu sayı 14-18 arasında değişmektedir. Yumurta paketi bırakıldıktan sonra 2-3 ay içerisinde açılmakta, 30°C’de ise bu süre 5-6 hafta sürmektedir. Eğer yumurta paketleri serin olan yerlere bırakılmışsa bu takdirde kışı diyapoz halinde geçirerek ertesi ilkbaharda açılmaktadırlar. Bir dişi, hayatı boyunca 6-10 adet yumurta paketi bırakmaktadır.Ancak, bazen bu sayının 25’den daha fazla olduğu da belirtilmektedir.Genellikle yumurta paketleri içerisindeki yumurtalardan az sayıdaki bir kısmı açılmakta ve nimfler yumurta paketinin keskin olan tarafını aralamak suretiyle dışarı çıkmaktadırlar. Nimfler, yumurta paketini terk ettikten hemen sonra paket kapanarak eski halini almakta ve sanki hiç açılmamış gibi bir görünüm arz etmektedir. Bazen açılması gecikmiş olan yumurtalardan çıkan nimfler yumurta paketi içerisinde kapalı kalarak ölmektedirler. Yeni çıkan nimfler 6 mm boyunda, beyazımsı renkte, zaman ilerledikçe renk kahverengiye dönüşmekte ve boyları büyümektedir.Nimflerin ergin hale geçmesi için geçen zaman çevre sıcaklığına göre değişmekle birlikte, genel olarak nimf dönemi 10-12 ay kadar devam etmektedir.Fakat sıcak olan yerlerde bol gıda bulunduğu takdirde bu süre beş aya kadar düşebilmektedir.Buna karşılık serin yerlerde nimf süresi iki yıl kadar sürmektedir.Erkek birey nimfleri 7-8, dişi birey nimfleri ise 9-10 gömlek değiştirmekte ve ergin olmaktadırlar.Dişiler, ergin hale geçtikten 2-3 hafta sonra yumurta paketlerini bırakmaya başlamakta, yumurta koyma 1-2 hafta sürmektedir.Erginler, sıcak yerlerde 2-4 ay, serin yerlerde 7 ay kadar yaşamaktadırlar.Erkeklerin bulunmadığı veya az bulunduğu yerlerde dişiler döllenmemiş yumurta da bırakmaktadırlar.Bu yumurtalar, bazen gelişerek açılmakta ve bu yumurtaların hepsinden dişiler meydana gelmektedir.Fakat bu partenogenetik bireylerden çok azı ergin hale gelebilmektedir.Ergin ve nimfler gündüzleri sıcak ve karanlık yerlerde gizlenirler.Bunların vücutları yassı olduğu için duvardaki yarık ve çatlakların arası, tahta aralıkları, kapı ve pencere kasalarının duvarla bitiştiği yerlerdeki çatlakların içi, taban tahtalarının arası, su ve havagazı borularının arkaları, dolap altları, lavabo altları ve bunların duvarla bitişik olan yerleri, bunların kolayca girerek gizlenmelerine elverişlidir.Bu gibi yerlerde gündüzleri gizlenen böcekler karanlık başladıktan sonra çıkarak aktif hale geçer, gıda ve su bulmak için etrafa dağılırlar.Daha çok binaların rutubetli bodrum katlarında gıda bol bulunduğu takdirde daha fazla çoğalırlar.Apartmanların üst katlarında daha az bulundukları dikkati çekmektedir.Bunlar, her ne kadar binalar ve benzeri yerlerde bulunursa da özellikle yaz aylarında ve sıcak yerlerde çöplük, lağım, kanalizasyon ve benzeri gibi binalardan uzak yerlerde yaşadıkları da görülmektedir. B.orientalis'in bazı bakteri, protozoa ve nematod türleriyle ilişkilerinin olduğu saptanmıştır.

2.Periplaneta americana (L.) (Amerikan Hamam Böceği)

•Büyük, kırmızımsı kahve renkte ve tam gelişmiş olan kanatlara sahip bir türdür. Pronotum’un kenarları belirgin olmayan açık renkli bir şeritle çevrili, erkeklerin kanatları posteriörde vücuttan 4-8 mm kadar dışarı taşar, dişilerin kanatları abdomenin son halkasına kadar uzanmakta, abdomen’in sonunda ve alt tarafından bir karina ve bunun yanında uzunlamasına çukurca bir çizgi bulunmaktadır. Erginler, 35-50 mm boyundadır. Yurdumuzda özellikle Batı, Orta, Güney ve Marmara Bölgelerindeki büyük şehirlerde yayılmıştır. Kozmopolit bir türdür. İsmine bakıldığında Amerikan hamam böceği olmasına rağmen bu türün esas orijininin Amerika değil, Afrika olduğu ve bu kıtadan esirlerle birlikte Amerika’ya sokulduğu ve daha sonra gemilerle yapılan ticaret vasıtasıyla dünyanın hemen her tarafına yayıldığı kabul edilmektedir. Dişiler çiftleştikten sonra yumurta paketlerini gezindikleri ve sıcak buldukları gizli yerlere bırakmaktadırlar. Bu türün dişileri yumurta paketini genellikle abdomenlerinin sonunda taşımazlar. Ancak, uygun olmayan şartlarda bazen yumurta paketlerinin dişiler tarafından birkaç gün vücutlarında taşındığı da olmaktadır. Dişiler ağızlarından salgıladığı özel bir sıvı ile yumurta paketlerini bıraktığı yerlere yapıştırır ve etrafında buldukları küçük çöp parçacıklarını da üstlerine kapatarak gizlerler. Eğer yumurta paketi tahta aksamı üzerine bırakılacak olursa bu takdirde dişi önce mandibulalarını kullanarak tahta üzerinde küçük bir çukur veya oyuk açar, daha sonra buraya yumurta paketini bırakır ve salgıladığı sıvı ile yapıştırır. Tahtayı oyarken çıkardıkları talaşı yumurta paketinin üzerini örtmek ve yapıştırmak amacıyla kullanırlar. Yumurta paketi, ilk bırakıldığı zaman beyazımsı renkte olup zaman ilerledikçe renk esmere dönüşmekte ve birkaç gün içinde siyahımsı bir renk almaktadır. Yumurtanın boyu, yaklaşık 8-9 mm ve eni 4-5 mm’dir. Bir yumurta paketinde genellikle on altı adet yumurta bulunmakla birlikte, bu sayı 14-24 adet arasında değişmektedir. Nimfler, genellikle yumurta paketleri bırakıldıktan 3-12 hafta sonra çıkarlar. Sıcak olan yerlerde yumurtaların açılış süresi 3-4 haftaya kadar düşebilir. Nimf dönemi çevre şartlarına bağlı olarak 4-36 ay arasında değişmektedir. Nimfler 9-13 gömlek değiştirmekte, yeni çıkan nimfler 4-5 mm boyunda ve beyazımsı renkte olup zamanla kahverengiye dönüşmektedir. Genellikle bütün nimf dönemlerinde renk homojen olup her segmentin arka kenarı koyu renktedir.

Kanat izleri son dönemlerde görülmeye başlamakta ve damar izleri ise en son dönemde belirmektedir. Bu türde, bazen nimf dönemi oldukça fazla uzamakta ve bir yıl veya daha fazla sürmektedir. Sıcak olan yerlerde ve bol gıda bulunduğu takdirde bu süre 4-5 aya kadar inmektedir. Buna karşılık uygun olmayan şartlarda ve özellikle de serin yerlerde bu sürenin 2-3 yıla kadar uzadığı görülmektedir. Erkekler, genellikle dişilerden daha geç ergin olmakta ve buna paralel olarak da bir nimf dönemi daha fazla sürmektedir. Dişiler ergin hale geçtikten 1-3 hafta sonra ilk yumurta paketini bırakmaktadırlar. Yumurta paketleri 1-2 hafta arayla bırakılırsa da bu aralık bazen iki güne kadar düşebilir. Uygun şartlarda bir dişi 30-90 adet yumurta paketi bırakır. Ancak, ender olarak da altmış adetten fazla yumurta paketi bırakmaktadır. Erginlerin ömürleri bir yıl olup bu süre serin yerlerde iki yıla kadar çıkabilmektedir. Bu türde de partenogenetik üreme olmakta, döllenmemiş yumurtalardan sadece dişiler meydana gelmekte, partenogenetik çoğalma gücünün bu türde B. orientalis’ten daha fazla olduğu belirtilmektedir. Dişiler, çiftleşmeye yakın zamanlarda özel olarak salgıladıkları bir koku (feromon) ile erkekleri kuvvetle kendilerine çekmektedirler. Erkeklerin bu kokuyu antenleri vasıtasıyla aldıkları saptanmıştır. Çiftleşme süreleri ise bir saat veya daha uzun sürmektedir. Bu türe de lokantalar, evlerin mutfak kısımları, pastaneler, gıda depoları ve ambarları, bakkallar, marketler ve kanalizasyonlar içinde rastlanmaktadır. Ayrıca, gemilerde, büyük binalarda bodrum katlarından itibaren üst kata kadar her yerde bulunmaktadırlar. Bazen lağımlarda, kanalizasyon içinde bol miktarda bulunduğu görülmektedir. P. americana’nın bazı virüs, bakteri ve nematod türlerinin vektörü olduğu tespit edilmiştir.

3.Periplaneta australasia (F.) (Avustralya-Asya Hamam Böceği)

•Vücut rengi kırmızımsı kahverenginden koyu kahverengi veya siyaha kadar değişen bu türde kanatlar iyi gelişmiş, pronotum koyu kahve renkte olup kenarları belirgin olarak açık sarı renkte bir şeritle çevrili, bu şeridin kalınlığı değişebilir, ön kanatların kaide kısmında açık sarı renkte bir çizgi bulunmakta, dişilerde abdomen’in sonunda ve alt tarafında bir karina mevcut, bunun yanında uzunlamasına yarığa benzer bir çizgi bulunmaktadır.•Erginler 21-34 mm boyundadır.46•Bu türün, ülkemizde Ankara’da bulunduğu belirtilmekte ise de yapılan gözlemler sonucunda Malatya, Adana, Elazığ Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Aydın illerinde de bulunduğu ve yaygın olduğu görülmüştür.•P. australasia’nın biyolojisi P. americana’ya benzemektedir.•Bu türde dişilerin yumurta yapma kapasitesi daha az, bir dişinin hayatı boyunca bıraktığı yumurta paketi sayısı 20-30 adet arasında değişmektedir.•Yumurta paketleri P. americana’ya çok benzediği için ayırt etmek çok güçtür.•Ancak, bu türün dişileri yumurta paketlerini daha iyi gizlemektedirler.•Bir pakette bulunan yumurta sayısı 28 civarındadır.•Oda sıcaklığında nimf dönemi ortalama bir yılda tamamlanmaktadır.•Nimf dönemleri sayısı P. americana’da olduğu gibi değişiklikler göstermektedir.•Bu türde, nimflerin protonumlarının çevresinde belirli şekilde açık sarımsı bir şerit bulunmasıyla P. americana’dan kolayca ayrılırlar.•Erginlerin ömürleri çevre şartlarına bağlı olarak büyük değişiklik gösterirse de genellikle 4-6 aydır.10.4.Blattella germanica (L.) (Alman Hamam Böceği)•Bu tür, diğer hamam böceği türlerine göre daha küçük yapılı, genel olarak rengi açık sarımsı kahve renkte, pronotum üzerinde uzunluğuna iki kalınca koyu leke bulunması ile diğer türlerden ayrılmaktadır. Kanatlar iyi gelişmiş, erkeklerde abdomen uzun ve silindir şeklinde, kanatlar abdomeni tamamen kapatmaz, dişilerde abdomen yuvarlak ve genellikle kanatlar tarafından örtülmüştür.•Erginler 10-15 mm boyundadır ve dişiler erkeklerden daha kısadır.•47•B. germanica, Alman hamam böceği olarak bilinmekle birlikte, anavatanı Afrika’dır.•Buradan dünyanın hemen her tarafına yayılmıştır.•Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en yaygın olan bir hamam böceği türüdür.•Yurdumuzda özellikle büyük şehirlerde yaygın bir şekilde bulunur ve problem oluşturur.•Erzurum’da da halkın en fazla şikâyetçi olduğu ve mücadelesi konusunda yardım istediği kapalı alan zararlısıdır.•Yumurta paketi, abdomen’in ucunda görüldüğü zaman beyazımsı renkte, zamanla renk açık kahverengine ve birkaç günde de kestane rengine dönüşmektedir.•Yumurta paketi 7-9 mm boyunda, 4 mm enindedir.•Genellikle bir yumurta paketinde 30-40 adet yumurta bulunmakta ve yumurtalar açılmalarına yakın yumurta paketinin üzerinde yeşilimsi bir bant oluşmaktadır.•Yumurta paketi görüldükten bir gün sonra tam büyüklüğe erişerek keskin tarafı sağa ve sola doğru dönmekte, bu şekildeki yumurta paketleri açılmaya yakın bir zamana kadar dişi tarafından taşınmaktadır.•Dişi oda sıcaklığında yumurta paketini 2-4 hafta abdomen’inde taşımakta, yumurta paketleri genellikle yumurtaların açılmasından bir gün önce bırakılmaktadır.•Bazen yumurta paketi henüz daha dişi vücudu içinde iken de açılabilmektedir.•Yumurta paketleri dişilerin vücutlarından zamanından önce dışarı çıkartıldığında yumurtaların açılmadığı görülmektedir.•Bunun sebebi, bu türde yumurtaların belirli bir rutubet ve sıcaklığa ihtiyacının bulunmasıdır.•Yumurtalar 25°C’de bir ayda, 31°C’de ise 16 günde açılmaktadır.•Dişilerde nimf dönemi 40-60 günde tamamlanır ve beş veya altı gömlek değiştirirler.48•Erkeklerde ise nimf süresi 38-40 gün sürmekte ve altı veya yedi gömlek değiştirmektedir.•Dişiler ergin hale geldikten 2-3 hafta sonra ilk yumurta paketini hazırlarlar.•Bir dişi hayatı boyunca 4-12 adet yumurta paketi bırakmakta ve bir pakette 30-40 kadar yumurta bulunmaktadır.•Erginlerin ömrü sıcak yerlerde 3-4 ay, serin yerlerde ise 5-8 ay kadar sürmektedir.•Bu türde, dişiler bazen döllenmemiş yumurta bırakırsa da bu yumurtalar gelişemez ve nimf çıkışı olmaz.•Bu türün, erginleri her ne kadar iyi gelişmiş kanatlara sahipse de uçmaya pek hevesli olmamakla birlikte tehlike anında uçuştukları görülmektedir.•Bu tür, daha çok sıcak ve rutubetli yerleri tercih etmektedir.•Bu türde, diğer türlerde olduğu gibi insanların ikamet ettikleri yerler, oteller, lokantalar, pastaneler, fırınlar, hastaneler, un fabrikaları, değirmenler, bakkal dükkanları, gıda depoları ve benzeri yerlerde bulunurlar.•Sıcak yerlerde veya yazın çöplüklerde de görülmektedir.•Çok önemli bir zararlı olan B. gemanica’nın üreme kapasitesi çok yüksek olduğu için kısa zamanda yoğun bir popülasyon oluşturmaktadır.•Ancak, bu gıda ve suyun varlığına bağlıdır. Bu şartlar yetersiz olduğunda yoğunluk hızlı bir şekilde düşmektedir.•Burada su gıdadan daha önemli durumdadır. Bunun içindir ki bu tür mutfak ve banyolarda çok daha fazla görülmektedir.•Zira böcek bu ortamlarda gıda yanında suyu da bol miktarda bulabilmektedir.•Yapılan çalışmalarda bu türün, birçok virüs, bakteri, fungus, nematod ve protozoa türlerini taşıdığı tespit edilmiştir.•Bu türde, birçok insektisite karşı dayanıklılığın ortaya çıktığı belirtilmektedir.10.5.Supella longipalpa (F.) (Kahverengi Bantlı veya Afrika Hamam Böceği)•Genel olarak renk açık sarımsı kahve, pembemsi esmer ve bazen de koyu kahve, pronotum homojen bir şekilde açık kahverengi, ön kanadın kaidesi ve ortasına doğru birer adet enine geniş koyu bant mevcut, ikinci bant bazen silik olabilir. Thorax ve abdomende enine koyu kahverengi bant bulunur, ancak, erginlerde kanatlar bu bantları kapatır. Erkeklerde vücut silindirik, kanatlar abdomenin ucundan taşar, ön kanatın ucuna doğru olan kısmı açık sarımsı renkte, arka kanatlar tam gelişmiş ve kolaylıkla uçmayı sağlayacak durumdadır. Dişilerde vücut tombulca ve arkaya doğru genişler, kanatlar kısalmış ve çoğu defa da uçları49abdomenin ucuna ulaşmaz, Antenler uzun, kıl şeklinde ve vücuttan belirgin olarak daha uzundur. Erginler 10-14 mm boyundadır.•Dişiler yumurta paketlerini paketin oluşmasından itibaren 24 saat kadar abdomen’lerinin uçlarında taşımakta, daha sonra yaşadıkları ortamın gizli yerlerine ve uygun yüzeylerine bırakmaktadırlar.•Dişiler, ağızlarından salgıladıkları bir madde ile bu paketleri bıraktıkları yerlere yapıştırılırlar.•Yumurta paketi yaklaşık 5 mm boyunda, 2 mm eninde, hafif kıvrık ve koyu kahve renkte, içinde ortalama 16 adet yumurta bulunmaktadır.•Bir dişi hayatı boyunca uygun şartlarda 7-10 gün aralıklarla 10-20 adet yumurta paketi bırakmakta, yumurta paketleri yazın normal oda sıcaklığında İzmir’de ortalama 50 günde, kışın ise 2-3 ayda açılarak nimfler çıkmaktadır.•Erkekleri meydana getiren nimfler 6-7, dişileri meydana getiren nimfler 7-8 dönem geçirdikten sonra ergin hale gelmekte, uygun şartlarda nimf dönemi üç ay, düşük sıcaklıklarda ise bu süre altı ay veya daha uzun sürmektedir.•Bu tür, insanların bulunduğu yerlere tamamıyla adapte olmuştur. Evlerde buzdolaplarının arkası, televizyon içlerine, mobilyaların yarık, çatlak ve diğer gizli yerlerine, kiler, mutfak banyo, tuvalet, çöp kutularının içleri, bulaşık kaplarının bulunduğu dolapları, elbise dolaplarının içleri, kalorifer kazanlarının bulunduğu yerler başlıca gizlendikleri ortamlardır. Ayrıca, büro, kütüphane, fırın, lokanta, pastane ve hastanelerde bol olarak rastlanır.•Gündüz gizlenip gece faaliyet gösteren türün, en belirgin davranışlarından birisi ergin ve nimflerinin son derece süratli hareket edip koşmalarıdır.•Bunlar en ufak bir harekette sıçrayarak kendilerini yere atar veya uçarlar.•Ayrıca, nimflerinin toplu olarak görülmeleri ve bir yerde çoğunlukla aynı yaşta çok miktarda nimfin bulunmasıdır. Bu davranışları sebebiyle diğer türlerden ayrılmaktadır.5010.6.Hamam Böceklerinin Zararları ve Bunlarla Mücadele•Hamam böcekleri insanların yaşadıkları yerlerdeki en eski ve en önemli zararlılardan bir grubu oluşturmaktadır. Bu durum bu böceklerin beslenme, habitat ve biyolojileri ile ilgilidir.•Çiğneyici ağız yapıları ile çok çeşitli bitki ve hayvan kökenli materyal ile beslenirler. Nokturnal (Gece faaliyet gösteren) olup barınak olarak kullandıkları çatlak ve yarıklara yakın gıda ve sudan yararlanırlar.•Yumurtalarını koruyucu özel paketler içerisine koydukları için yumurtalar kötü çevre şartlarına ve doğal düşmanlara karşı korunurlar.•Hamam böceklerinin zararları, doğrudan gıda maddelerini tüketmeleri yanında asıl zararları varlıkları ile insanları tedirgin etmeleri, vücut artıkları, dışkıları ve kokuları ile çevreyi kirletmeleridir.•Günümüz insanı mutfak, banyo veya bulundukları herhangi bir ortamda hamam böceklerinin bulunması asla istememekte ve bundan fevkalade tedirgin olmaktadır.•Bu böcekler, ayrıca, insanlarda hastalık yapan bazı etmenleri gıda maddeleri yolu ile bulaştırmaktadırlar.•Hamam böceklerinin birçok virüs, bakteri, fungus, nematod ve protozoa türlerini omurgalılara taşıdığı tespit edilmiştir. Bunlar arasında tüberkülozda bulunmaktadır.•Son yıllarda ülkemizde özellikle büyük kentlerde hamam böceklerinin varlıkları ve zararları artık küçümsenmeyecek bir problem haline gelmiştir.•Büyük kentlerdeki apartman şeklindeki yerleşim biçimi ve kaloriferle ısıtmanın yaygınlaşması bu böceklerin yoğunluklarını artırmaları için elverişli şartları oluşturmuştur.•Bu sebeple, herhangi bir yerde bu böceklerle karşılaşmak olağan hale gelmiştir.•Hamam böcekleri ile herhangi bir mücadeleye başlamadan önce yapılacak en önemli iş, bulaşık olan binaları baştan aşağı dikkatli bir şekilde incelemektir.•Bu yapılmadığı takdirde bazı kısımlarda bulunan böcekler gözden kaçabilir ve zararlının yeniden ortaya çıkmasına sebep olur.•Hamam böcekleri, gece hareket ederler. Bunlar rahatsız edilmedikleri müddetçe, ışığa veya aydınlık yerlere çıkmazlar.•Bu sebeple, gündüz yapılacak bir inceleme çok defa bunların gerçek bulaşma oranları hakkında fikir vermekten uzak kalır. Bulaşık olan binaları incelemek için akşam karanlığındaki saatleri seçmek gerekir.•Eğer bu türlü inceleme şekli bazı sebeplerle mümkün değilse, o takdirde bunların bulunduğu yerlere, bunları rahatsız ederek çıkarabilmek için pyrethrum püskürtülmelidir.•Buralarda bulunan hamam böcekleri gizlendikleri yerleri derhal terk eder ve dışarı çıkarlar.•Bu böceklerin bol olarak bulunduğu belirlendiğinde püskürtmeden sonra bunların etrafa yayılmamaları için gerekli tedbirleri de almak gerekmektedir.•Genel olarak, hamam böceklerinin ergin ve nimflerinin saklandığı yerler, duvarlardaki çatlak ve yarıklar, mutfaktaki çekmeceler ve dolapların içleri, soba ve fırınların altları buzdolaplarının motor bölümlerinin iç kısmı veya altları, özellikle51sıcak su borularının ışık görmeyen arka tarafları, mutfakta bulunan sandalye, masa ve bulaşık makinelerinin alt kısımları gibi yerlerdir.•Evin diğer odalarında elbise dolapları ve gar dolapların içleri, mobilya altları, taban tahtaları arasındaki yarıkların içi, kapı, pencere çerçevelerinin duvarla birleştiği yerdeki yarık içleri, asılı resim ve tabloların arka tarafları, kütüphanede kitapların arası, banyo ve tuvaletlerde lavabo altları, su ve hava gazı borularının arka kısımları, bunların gizlenmelerine uygun yerleri teşkil ederler.•Bu sebeple, binalarda mücadele yapılmak üzere sürvey yapılırken bu gibi kısımların mutlaka incelenmesi gerekmektedir.•Hamam böceklerinden korunmak için genel kaide olarak, ev, apartman ve diğer kapalı alanların her zaman temiz tutulması büyük önem taşımaktadır.•Zira bu böceklerin çoğalıp gelişmeleri için üç önemli faktör gereklidir. Bunlar;􀀹Yeterli miktarda su,􀀹Gıda,􀀹Gizlenebilecekleri yerlerdir.•Temiz alanlarda hamam böcekleri yeterli miktarda gıda, su ve gizlenebilecekleri yerler bulamadıkları gibi, ortalıkta çabuk görülebilmekte böylece, daha başlangıçta bunların büyük popülasyona ulaşmadan yok edilmeleri mümkün olmaktadır.•Hamam böceklerine karşı ülkemizde yoğun bir şekilde ilaç kullanılmaktadır.•Piyasada hamam böcekleri ile mücadelede çok sayıda insektisit bulunmaktadır.•Ancak, dikkatli bir uygulama yapılmadığı takdirde bunların hiçbirinden başarılı sonuç almak mümkün değildir.•Bu ilaçlardan birçoğu hamam böcekleri görüldüğü anda kullanılacak niteliktedir.•Ancak, gizli yerlerde saklı olanlarını bu gibi ilaçlarla öldürmek mümkün olmadığı için kalanlar binaları yeniden ve kısa zamanda bulaştırmaya yeterli olmaktadır.•Önemli olan husus, her tarafın özellikle de bunların saklandığı yerlerin iyi şekilde ilaçlanmasıdır.•Bunun yapılmadığı yerlerde hamam böceklerinin gündüz gizlendiği yerlerle gece çıkarak gıda veya su temin ettiği yerler arasında ilaçlama yapmak suretiyle gerekli engellerin meydana getirilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM

Şeyhülislam
Ömer Lütfi Cad.
No:27/6

Yalıkavak
BODRUM

TEL: 0(252) 6060360

GSM: 0(532) 5075326

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret15360937